Skip to main content

Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα: Ποσό κοντά είμαστε στο 5G

  • Home
  • Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα: Ποσό κοντά είμαστε στο 5G
mobile_Greece
  • blog

Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα: Ποσό κοντά είμαστε στο 5G

 

Βασικά Συμπεράσματα:

  • Τα δίκτυα 4G εμφανίστηκαν στην Ελλάδα το 2012, παράλληλα με άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στο τέλος του 2016 εκτιμούμε ότι 15% των συνδρομητών είχαν συνδρομή σε δίκτυο 4G.
  • Αν και η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής βρίσκεται πίσω σχετικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, inCITES Consulting εκτιμά ότι το 2020 το 4G θα γίνει η τεχνολογία με τους περισσοτέρους συνδρομητές ενώ ως το τέλος του 2022 οι συνδρομητές σε 4G δίκτυα θα τετραπλασιαστούν σε σχέση με το 2016.
  • Εκτιμούμε ότι το 2021 θα παρουσιαστούν δίκτυα 5G στην Ελλάδα ενώ η υιοθέτηση αυτών θα είναι ταχύτερη από οποιαδήποτε προηγουμένη τεχνολογία.

 

Εισαγωγή

Στο τέλος του 2012, δυο από τους τρεις μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ανέπτυξαν για πρώτη φορά δίκτυα 4G, προσφέροντας υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και μεγαλύτερες ταχύτητες στους συνδρομητές τους. Με την κίνηση αυτή, οι τηλεπικοινωνίες στην χωρά πέρασαν σε νέα εποχή μαζί με άλλες οκτώ μεγάλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που ανέπτυξαν δίκτυα 4G την ιδιά χρονιά (Σχήμα 1).

 

Υιοθέτηση του 4G

Παρότι τα δίκτυα 4G παρουσιάστηκαν στη χωρά μας παράλληλα με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η απήχηση τους στους καταναλωτές βρίσκεται αρκετά πίσω σε σχέση με αυτές. Όπως δείχνει η βάση δεδομένων Prognosis της inCITES Consulting, το 4G κατέλαβε το 15% των συνολικών συνδρομών κινητής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των συνδέσεων M2M (Machine-to-Machine), στο τέλος του 2016. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών που ξεκίνησαν την ανάπτυξη δίκτυών 4G το 2012 (Σχήμα 2). 

Η σχετικά χαμηλή υιοθέτηση της τεχνολογίας 4G από τους καταναλωτές μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους λογούς. Σύμφωνα με την inCITES Consulting,  οι κυριότεροι λόγοι είναι:

1) Το 2012 η χρηματοοικονομική κρίση στην Ελλάδα ήταν στο απόγειο της με όλα τα οικονομικά της μεγέθη να δείχνουν μεγάλες μειώσεις. Η αβεβαιότητα στην αγορά και η συνεχής μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων (Σχήμα 3) συνέβαλε τα μέγιστα στην επιβράδυνση της υιοθέτησης του 4G. Ως αποτέλεσμα είναι πιθανόν, οι τιμές των συσκευών με 4G να θεωρήθηκαν υψηλές από ένα μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών και κατά συνέπεια να μην τις προτίμησαν έναντι άλλων συσκευών προηγούμενων τεχνολογιών (2G, 3G).

2) Μια συνηθισμένη πρακτική από μέρους των παρόχων κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία με τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών είναι να προσφέρουν επιδοτήσεις για την αγορά συσκευών που υποστηρίζουν νέες τεχνολογίες τόσο σε περίπτωση νέου συμβολαίου όσο και σε ανανέωση του υπάρχοντος. Ωστόσο τα τελευταία χρονιά παρατηρείται σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, όπως και στην Ελλάδα, μια μείωση στις επιδοτήσεις νέων συσκευών με παράλληλη αύξηση της ελάχιστης διάρκειας συμβολαίου. Ως αποτέλεσμα, θεωρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συνδρομητών συμβολαίου δεν είχε το κίνητρο και την οικονομική δυνατότητα να γίνει κάτοχος συσκευής που να υποστηρίζει το 4G.  

Παράλληλα και σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Prognosis, η Ελλάδα είχε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συνδρομητών συμβολαίου στην Δυτική Ευρώπη το 2012  το οποίο μειώθηκε περαιτέρω μέχρι το 2016 (Σχήμα 4).

Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα τέλη κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη (τα οποία μάλιστα αυξάνονται με το πάγιο), επιβράδυνε περαιτέρω την υιοθέτηση του 4G. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι οι παραπάνω παράγοντες συνέβαλαν αρνητικά στην απόφαση των χρηστών καρτοκινητής να μετατραπούν σε συνδρομητές συμβολαίου ή/και των συνδρομητών συμβολαίου να αναβαθμίσουν το συμβόλαιο τους σε ένα πιο ακριβό, το οποίο θα του έδινε καλύτερη επιδότηση για συσκευή συμβατή με τα δίκτυα 4G. 

3) Η αποστροφή στην αλλαγή από μια πάγια θέση είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της συμπεριφοράς των καταναλωτών και η οποία είναι δύσκολο να διαχειριστεί. Αυτή η τάση είναι ακόμα πιο έντονη όταν κάνεις μιλάει για προϊόντα τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι ένας ακόμη λόγος που συνέβαλε στην αργή υιοθέτηση του 4G είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς των καταναλωτών για τη νέα τεχνολογία η οποία πιθανώς να συνοδεύτηκε από έλλειψη ενημέρωσης για τα οφέλη του 4G. Πολλές φορές μάλιστα, η αρνητική επίπτωση της έλλειψης ενδιαφέροντος ενισχύεται από το υψηλό επίπεδο ψηφιακού αναλφαβητισμού μια χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 4η θέση σε λίστα με 29 Ευρωπαϊκές χώρες ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που είναι ψηφιακά αναλφάβητοι σύμφωνα με ερευνά της Eurostat για το 2016 (Σχήμα 5). Θεωρούμε ότι ο υψηλός ψηφιακός αναλφαβητισμός των Ελλήνων ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλε περαιτέρω στην επιβράδυνση της υιοθέτησης του 4G.

 

Ο δρόμος για το 5G

Πάρα την σχετικά χαμηλή υιοθέτηση του 4G μέχρι το 2016 στην Ελλάδα όπως δείχνει η βάση δεδομένων Prognosis, εκτιμούμε ότι ο αριθμός των συνδρομητών σε 4G δίκτυα θα έχει τετραπλασιάσει μέχρι τέλος του 2022. Η αργή αλλά σταθερή βελτίωση της οικονομικής θέσης της Ελλάδας, η συνεχόμενη πτώση των τιμών συσκευών 4G, η βελτίωση του ψηφιακού αλφαβητισμού των Ελλήνων όπως και οι αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών για γρήγορες ταχύτητες internet on the go, είναι κάποιοι από τους λογούς που θα οδηγήσουν στην εκτιμωμένη αύξηση της υιοθέτησης του 4G.

Η βελτίωση στην αποδοχή των νέων τεχνολογιών από τους Έλληνες όμως δεν θα σταματήσει εδώ. Οι μεγαλύτεροι πάροχοι τηλεπικοινωνίων παγκοσμίως σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, προμηθευτές εξοπλισμού δικτύου και άλλους συνεργάτες εργάζονται τα τελευταία χρονιά για την επόμενη γενιά κινητής τηλεφωνίας, το 5G. Αν και η Αθήνα δεν βρίσκεται στη λίστα με τις 13 πόλεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέση ως στόχο να προσφέρουν υπηρεσίες 5G για το Euro 2020, πιστεύουμε ότι η νέα τεχνολογία δεν θα αργήσει  να παρουσιαστεί και στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, εκτιμούμε ότι το 5G θα γίνει πραγματικότητα στην Ελλάδα το 2021. Ως το τέλος του 2022, οι συνδρομητές που θα κάνουν χρήση υπηρεσιών 5G θα είναι περισσότεροι από 240 χιλιάδες. Μάλιστα, εκτιμάται ότι το 5G θα έχει γρηγορότερη υιοθέτηση από κάθε προηγουμένη τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας (Σχήμα 6).

 

Σχετικά με την inCITES Consulting

Η inCITES Consulting προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες του τομέα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (Information and Communication Technology) από το 2013. Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες μας ώστε να παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις στο ανταγωνιστικό κλάδο της τεχνολογίας. Οι σύμβουλοι μας έχουν περισσότερα από 20 χρονιά συνολικής εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο, 100 και πλέον δημοσιεύσεις (publications) σε επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 300 αναφορές (citations). 

Η λίστα με τους πελάτες μας περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνίας, προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού, ερευνητικά κέντρα και ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Η inCITES Consulting ενεργεί και ως ερευνητικός συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Κομισιόν σε έργα Ερευνάς και Καινοτομίας στο πρόγραμμα H2020 για διαφορά ερευνητικά πεδία όπως η κυβερνοασφάλεια (cybersecurity) και το 5G.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της inCITES Consulting, επισκεφθείτε το site μας www.incites.eu η στείλτε μας email στο info@incites.eu.

Share this post :